Outputs

Find our projects, facilities, lectures, publications, presentations, patents, grants, events and news

Name of project/author

13/08/2018

Půdní DESATERO pro velké i malé hospodáře

Půda je základem našeho životního prostředí. Je nezbytná nejen pro člověka, rostlinstvo a půdní živočichy, ale také v krajině...

06/08/2018

Fast accrual of C and N in soil organic matter fractions following post-mining reclamation across the USA

The recovery of abandoned mining sites from disturbance results in rapid plant colonization and increases in soil organic matter (SOM)....

21/05/2018

Diversity Day 2018 Photogallery

Ohlédnutí za netradičním biologickým happeningem v trávě na zahradě Biologického centra AV ČR, na Sádkách: Objektivem Tomáše...

10/05/2018

Interakce vědy s politickým a správním rozhodováním v environmentální oblasti

Rozhodování na základě faktických údajů (evidence-based policy) je v současnosti vnímáno jako jeden z hlavních pilířů moderního...

26/09/2017

Význam půdy a vody pro společnost

Rekonstrukce půdy potrvá dekády, je však klíčová pro fungování naší společnosti i pro přizpůsobení se klimatické změně. Lidstvo...

19/05/2017

Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí

Seminář s mezinárodní účastí pořádaný Biologickým centrem AV ČR, výzkumnou infrastrukturou SoWa 19. května 2017 Místo konání...

22/04/2017

Mother Earth Picnic Festival 2017 Photogallery

Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová se na Den Země v sobotu 22. dubna 2017 v zahradě Biologického centra v Českých...