Outputs

Find our projects, facilities, lectures, publications, presentations, patents, grants, events and news

Name of project/author

13/08/2018

Půdní DESATERO pro velké i malé hospodáře

Půda je základem našeho životního prostředí. Je nezbytná nejen pro člověka, rostlinstvo a půdní živočichy, ale také v krajině...

08/08/2018

Rough wave-like heaped overburden promotes establishment of woody vegetation while levelling promotes grasses during unassisted post mining site development

What role plays geodiversity in establishment of plants after landscape disturbance? From observations conducted for nine years in post-mining sites...

06/08/2018

Fast accrual of C and N in soil organic matter fractions following post-mining reclamation across the USA

The recovery of abandoned mining sites from disturbance results in rapid plant colonization and increases in soil organic matter (SOM)....

02/08/2018

Soil organic carbon stocks in topsoil and subsoil controlled by parent material, carbon input in the rhizosphere, and microbial-derived compounds

What controls Carbon (C) storage in soils? Only if we know the most relevant factors, we can sustainably manage soils to persistently store old and...

21/06/2018

Životodárné katastrofy. Příroda je závislá na výbuších sopek jako Kilauea

Prof. Jan Frouz, director of SoWa Research Infrastructure, interviewed by Czech Television, talking about the eruption of Kilkauea in...

01/06/2018

New laboratories for the research of soil and water interactions

On Friday 1st June 2018, new laboratories for the research of soil and water interactions were set up in the building of the Biology Centre CAS at...

22/05/2018

Comparison of the impacts of acid and nitrogen additions on carbon fluxes in European conifer and broadleaf forests

Increased reactive nitrogen (N) loadings to terrestrial ecosystems are believed to have positive effects on carbon (C) sequestration. However, N...

21/05/2018

Diversity Day 2018 Photogallery

Ohlédnutí za netradičním biologickým happeningem v trávě na zahradě Biologického centra AV ČR, na Sádkách: Objektivem Tomáše...

10/05/2018

Interakce vědy s politickým a správním rozhodováním v environmentální oblasti

Rozhodování na základě faktických údajů (evidence-based policy) je v současnosti vnímáno jako jeden z hlavních pilířů moderního...

05/04/2018

Časopis Vesmír: rozhovor s Hanou Šantrůčkovou

V časopise Vesmír č. 4/2018 vyšel rozhovor s profesorkou Hanou Šantrůčkovou, zakladatelkou katedry biologie ekosystémů...

13/02/2018

Relative importance of honeydew and resin for the microbial activity in wood ant nest and forest floor substrate – a laboratory study

Wood ants are fascinating insects largely affecting their surroundings. They are important ecosystem engineers of our forests in which they play a...

25/01/2018

ČT Studio 6: ropná skvrna neustupuje

Dr. Roey Angel talks about the oil slick in the East China Sea and about petroleum degrading bacteria on a Czech morning news show. Dr. Roey Angel...

15/10/2017

Seasonal and Spatial Dynamics of Gas Ebullition in a Temperate Water-Storage Reservoir

Gas ebullition of river impoundments plays an increasingly significant role, particularly in transporting methane CH4 from their sediments to the...

26/09/2017

Význam půdy a vody pro společnost

Rekonstrukce půdy potrvá dekády, je však klíčová pro fungování naší společnosti i pro přizpůsobení se klimatické změně. Lidstvo...

03/07/2017

Microbially catalyzed dolomite formation: From near-surface to burial

Over the past century a number of models have been developed to explain the vast stratigraphic distribution of authigenic dolomite. These models...

19/05/2017

Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí

Seminář s mezinárodní účastí pořádaný Biologickým centrem AV ČR, výzkumnou infrastrukturou SoWa 19. května 2017 Místo konání...

22/04/2017

Mother Earth Picnic Festival 2017 Photogallery

Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová se na Den Země v sobotu 22. dubna 2017 v zahradě Biologického centra v Českých...

24/02/2017

Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems

Monitoring of biota in heterogeneous ecosystems requires sampling in different habitats and across environmental gradients. The resulting...

15/02/2017

Antimicrobial Treatment of Polymeric Medical Devices by Silver Nanomaterials and Related Technology

Antimicrobial biocompatible polymers form a group of highly desirable materials in medicinal technology that exhibit interesting thermal and...

14/02/2017

Response of fish communities to multiple pressures: development of a total anthropogenic pressure intensity index

Lakes in Europe are subject to multiple anthropogenic pressures, such as eutrophication, habitat degradation and introduction of alien species, which...