13/08/2018

Půdní DESATERO pro velké i malé hospodáře

Václav Pižl, Šárka Angst, Hana Šantrůčková, Veronika Kreidlová, Petr Blabolil, Veronika Jílková, Karel Tajovský, Ondřej Lenz

Nové desatero vypracované kolektivem autorů Biologického centra AV ČR se snaží zachytit nejdůležitější opatření při nakládání s půdou vedoucí k její ochraně.

PDF desatera zde ke stažení.

 

Půda je základem našeho životního prostředí. Je nezbytná nejen pro člověka, rostlinstvo a půdní živočichy, ale také v krajině zadržuje a čistí vodu, a má celou řadu dalších funkcí. Intenzivní hospodaření člověka spojené s nadměrným používáním chemických přípravků půdu nejen vyčerpává, ale na mnoha místech dokonce nenávratně ničí. Lze vůbec vyhovět potřebám lidí a zároveň hospodařit šetrněji..?