26/09/2017

Význam půdy a vody pro společnost

Jan Frouz, Hana ŠantrůčkováŠárka Angst
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha

Rekonstrukce půdy potrvá dekády, je však klíčová pro fungování naší společnosti i pro přizpůsobení se klimatické změně.

Lidstvo za dobu své existence na Zemi už stihlo zničit stejné množství půdy, jako je dnes využíváno pro obživu. Vyčerpaná a znehodnocená půda představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů, který musí naléhavě řešit i Česká republika, aby nadále dokázala čelit hrozbám, jako jsou pokles úrody, sucha a povodně, kvalita vodních zdrojů, kalamity v lesích, eroze půdy a mnoho dalších. Právě tyto otázky řešili experti z Akademie věd (AV) ČR s odborníky z různých oborů na diskusním semináři „Význam půdy a vody pro společnost“, který pořádal v úterý 26. září 2017 v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci se Strategií AV 21 a Národní infrastrukturou SoWa.

Půda a voda jsou základem blahobytu; poskytují nejen prostředky k životu, ale zásadně se podílejí i na regulaci klimatu. V přirozených ekosystémech jsou půda a voda nerozlučně spojeny. Voda se v půdě podílí na řadě půdotvorných procesů a procesů klíčových pro tok živin v krajině. Zároveň je tok vody v krajině zásadně ovlivňován vlastnostmi půd. Na toto základní schéma je navázáno složité předivo vztahů, které ovlivňují funkce půdy a vody, klíčové pro člověka a lidskou společnost.

Cílem setkání odborníků bylo upozornit na význam interakcí půdy a vody pro lidskou společnost. Zároveň seminář naplnil Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky, kterou na konci letošního července schválila vláda a priority v environmentální oblasti pro rozvoj ČR do roku 2030. Na semináři zazněly např. příspěvky o lesních ekosystémech, o možnostech revitalizace a rekonstrukce půd, ale i o tom, proč by nás v Česku mělo zajímat chování půd během oteplování Sibiře.

„Pochopení interakcí půdy a vody nám umožňuje navrhnout nejlepší řešení, jak se vyrovnat s dopady globální klimatické změny, jako jsou hrozby sucha a povodní. Půda má úžasné a dosud nedoceněné přirozené schopnosti, které můžeme využít místo drahých technokratických řešení,“ řekl Jan Frouz, ředitel Národní infrastruktury SoWa.

Program semináře

Tisková zpráva