Jakub Hruška

Jakub Hruška

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Scientist

Czech Geological Survey

 • Geologická 6, 152 00 Prague 5
 • Czech Republic

Areas of expertise: dissolved organic carbon, soil and water acidification, biogeochemical cycles of elements, biogeochemical modelling.

Education and Academic Positions

 • 2016 Professor of Environmental Science, Charles University in Prague
 • 2010 Associated professor (docent) at Faculty of Sciences, Charles University in Prague
 • 1991 – 1994 CSc. (equivalent of Ph.D.) geochemistry, Czech Geological Survey
 • 2010 – present Head of the Group of biogeochemical and hydrological cycles at Global Change Research Centre, Academy of Sciences CR, Brno
 • 2004 – 2007 Deputy Director of the Czech Geological Survey for research and head of the Department of Geochemistry and Laboratories
 • 1990 – present Scientist, Department of Geochemistry, Czech Geological Survey, Prague
 • 1997 – 1998 Postdoctoral Fellow, Department of Forest Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea, Sweden
 • 1993 Research Fellow, Department of Land and Water Resources, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
 • 1989 RNDr., Analytical chemistry, Charles University in Prague
 • 1983 – 1988 Analytical chemistry, Charles University in Prague

Scientific Activities

List of 10 most important publications with the highest IF
 • Evans, C.D., Page, S.E., Jones, T., Moore, S., Gauci, V., Laiho, R., Hruška, J., Allott, T.E.H., Billett, M.F., Tipping, E., Freeman, C., Garnett, M.H. (2014) Contrasting vulnerability of drained tropical and high-latitude peatlands to fluvial loss of stored carbon. Global Biogeochemical Cycles 28, doi:10.1002/2013GB004782 (IF=4,528).
 • Heliwell, R.C., Wright, R.F., Jackson-Blake, L.A., Ferrier, R.C., Aherne, J., Cosby, B.J., Evans, C.D., Forsius, M., Hruška, J., Jenkins, A., Krám, P., Kopáček, J., Majer, V., Moldan, F., Posch, M., Potts, J.M., Rogora, M., Schopp, W. (2014) Assesing recovery from acidification of European surface waters in the year 2010: Evaluation of projections made with the MAGIC model in 1995. Environmental Science and Technology 48, 13280−13288 (IF=4,528).
 • Hruška, J., Oulehle, F., Šamonil, P., Šebesta, J., Tahovská, K., Hleb, R., Šikl, J. (2012) Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts. Ecological Modelling 244, 28-37 (IF=2,326).
 • Oulehle, F., Evans, C.D., Hofmeister, J., Krejčí, R., Tahovská, K., Persson, T, Cudlín, P., Hruška, J. (2011) Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by decline sulphur deposition. Global Change Biology 17 (10), 3115-3129 (IF=8,224).
 • Hruška, J., Krám, P., McDowell, W.H., Oulehle, F. (2009) Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central Europe streams is driven by reduction in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity. Environmental Science and Technology 43 (12), 4320-4326. DOI: 10.1021/es803645. (IF=5,481)
 • Oulehle, F., McDowell, W.H., Aitkenhead-Peterson, J.A., Krám, P., Hruška, J., Navrátil, T., Buzek, F., Fottová, D. (2008) Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. Ecosystems 11, 410-425 (IF=3,531).
 • Laudon, H., Hruška, J., Kohler, S., Krám, P. (2005) Retrospective analysis and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from heavily impacted streams in the Czech Republic. Environmental Science and Technology 39(9), 3197-3202. (IF=5,481)
 • Hruška, J., Kohler, S., Laudon, H., Bishop, K. (2003) Is a Universal Model of Organic Acidity Possible: Comparison of the Acid/Base Properties of Dissolved Organic Carbon in the Boreal and Temperate Zones. Environmental Science and Technology 37, 1726-1730 (IF=5,481).
 • Hruška, J., Moldan, F., Krám, P. (2002) Recovery from acidification in central Europe – observed and predicted changes of soil and streamwater chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic. Environmental Pollution 120, 261-274 (IF=3,902).
 • Hruška, J., Laudon, H., Johnson, C.E., Köhler, S., and Bishop, K. (2001) Acid/base character of organic acids in boreal stream during snowmelt. Water Resources Research 37 (4), 1043-1026 (IF=3,709).

Awards

Memberships:
Scientific journals boards
 • Editorial board of Environmental Pollution (IF= 3,902; 2003-2008), Bulletin of Geoscineces (IF=1,495; 1999-2009) and Ochrana přírody (2007-). Associated editor Journal of Geochemical Exploration (IF =2,432; 2014-).
Scientific committees
 • Member of Council of the Minister of Natural Environment for National Parks, Scientific Council of the Krkonoše National Park (1998-), Šumava National Park (2006-2011, 2014-) Scientific Board of Charles University (Faculty of Sciences, 2006-2013), Council for Sustainable Development of the Governement of the Czech Republic (2014-), Scientific Board of University of Life Sciences in Prague (Faculty of the Environment, 2016-).
Others
 • Principal investigator of governemental task 532/2000 „Proposal for complex and systematic solution leading to mitigate immision cased forest soil degradation”.
 • Main organizer of international conference ACID RAIN 2005 in Prague.
 • Memeber (2004-2007 ) and chief (2006-2007) of the commission 205 (ecosystems, soil and forest) of the Czech Science Foundation.
 • Member (since 2014) and chief (since 2015) of the panel 504 (landcape, soil and forest) of the Czech Science Foundation.
Awards
 • Nomination for Prize of Josef Vavroušek (2011).
 • Award of Vojtěch Frič for popular science papers (2013).
 • H-index: 24
 • Number of publications: 69
 • Sum of Times Cited without self-citations: 1683
List of 5 most important publications from the years 2010-2016 with IF and number of citations (WoS, without autocitations) which correspond to SoWa research:
 • Hruška, J., Krám, P., Moldan, F., Oulehle, F., Evans, C.D., Wright R. F., Cosby, B. J. (2014) Changes in soil DOC affect reconstructed history and projected future trends in surface water acidification. Water, Air and Soil Pollution 225:2015 DOI 10.1007/s11270-014-2015-9 (IF=1,685, 5x).
 • Garmo, O., A. Skjelkvåle, B., de Wit, H.A., Colombo, L., Curtis, C., Fölster, J., Hoffmann, A., Hruška, J., Høgåsen, T., Jeffries , D.S., Keller, B., Krám, P., Majer, V., Monteith, D.T., Paterson, A.M., Rogora, M., Rzychon, D., Steingruber, S., Stoddard, J.L.,Vuorenmaa, J., Worsztynowicz, A., (2014) Trends in Surface Water Chemistry in Acidified Areas in Europe and North America from 1990 to 2008. Water, Air and Soil Pollution 225:1880 DOI 10.1007/s11270-014-1880-6 (IF=1,685, 17x)
 • Oulehle F., Chuman T., Majer V., Hruška J. (2013). Chemical recovery of acidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: The role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance. Biogeochemistry DOI 10.1007/s10533-013-9865-x (IF=3.730, 13x )
 • Hruška, J., Oulehle, F., Šamonil, P., Šebesta, J., Tahovská, K., Hleb, R., Šikl, J. (2012) Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts. Ecological Modelling 244, 28-37 (IF=2,326, 7x).
 • Oulehle, F., Evans, C.D., Hofmeister, J., Krejčí, R., Tahovská, K., Persson, T, Cudlín, P., Hruška, J. (2011) Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by decline sulphur deposition. Global Change Biology 17 (10), 3115-3129 (IF=8,224, 32x).
List of most important grants in the years 2010-2016 which correspond to SoWa research:
 • GA15-08124S (GAČR) Response of forest ecosystem biogeochemistry under future scenarios of acid deposition, eutrofication, forestry and climate change (2014-2016).
 • EHP-CZ02-OV-1-048-01-2014 (MŽP) Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí (2015-2016).
 • EHP-CZ02-OV-1-038-01-2014 (MŽP) Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity (2015-2016).
 • BIOMDOC Acid/base character and origin of DOC in different biomes. INTERACT (US National Science Foundation, 2014).
 • P504/11/2135 (GAČR) The effect of disturbance regime on soil variability and soil formation on a coarse spatial scale (2011-2013).
 • 30308/ENV/2008 (MŽP) Analýza rizik využití potenciálu lesních těžebních zbytků pro energetiku vyplývajících z dopadu na půdu a koloběh živin (2008).
 • CZ0051 (EEA/Norwegian Financial Mechanism) Vliv aplikace Goteborgského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy (2007-2011).
 • GA526/07/1187 (GAČR) Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje (2007-2011)

Jakub HruškaGroup

Filip Oulehle

Biogeochemist

Ondřej Šebek

Geochemist

Outputs

Find our projects, facilities, lectures, publications, presentations, patents, grants, events and news

01/04/2019

Časopis Vesmír: Přehlížená proměna zemědělství

V časopise Vesmír č. 4/2019 vyšel článek profesora Jakuba Hrušky z České geologické služby Přehlížená proměna...

22/05/2018

Comparison of the impacts of acid and nitrogen additions on carbon fluxes in European conifer and broadleaf forests

Increased reactive nitrogen (N) loadings to terrestrial ecosystems are believed to have positive effects on carbon (C) sequestration. However, N...