Lukáš Vejřík

Lukáš Vejřík

RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D.

Hydrobiologist
Jiří Peterka Group

ResearcherID: E-1607-2017

Soil & Water Research Infrastructure

 • Biology Centre CAS
 • Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
 • Czech Republic

I am a PhD student at the Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice focused on predatory fishes in lakes and reservoirs. Since 2007, I have been working at the Department of Fish and Zooplankton Ecology (FishEcU). I help in the field during the assessment of the fish stocks of the European lakes and reservoirs, I do laboratory analysis and prepare scientific papers. I also participated in number of abroad surveys (Netherland, Svalbard, Tasmania).

Education and Academic Positions

 • 2013 - 2019 PhD in Zoology, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
 • 2009 - 2013 MSc in Zoology, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
 • 2006 - 2009 BSc in Zoology, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic

Research Interests

 • Biology and ecology of fish with the main focus on predatory fishes

Teaching Interests

 • Lectures at Faculty of Science at the University of South Bohemia in České Budějovice: Ecology of Aquatic Vertebrates, Practicum in Vertebrate Zoology
 • Lectures at Faculty of Agriculture at the University of South Bohemia in České Budějovice: Practicum of Zoology
 • Lectures at Institute of Hydrobiology, Biology Centre CAS: Open Day of the Czech Academy of Sciences

Services

 • Complex fish stock assessments in lakes and reservoirs
 • Fish sampling with active and passive methods

Scientific Activities

First author IF publications
 • Vejřík, L., Vejříková, I., Balbolil, P., Eloranta, A.P., Kočvara, L., Peterka, J., Sajdlová, Z., Chung, S.H.T., Šmejkal, M., Kiljunen, M., Čech, M. (2017) European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports (7): DOI:10.1038/s41598-017-16169-9.
 • Vejřík, L., Vejříková, I., Kočvara, L., Sajdlová, Z., Chung, S.H.T., Šmejkal, M., Peterka, J., Čech, M. (2017) Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis). PLoS ONE 12(1), DOI:10.1371/journal.pone.0169000 .
 • Vejřík, L., Matějíčková, I., Seďa, J., Blabolil, P., Jůza, T., Vašek, M., Ricard, D., Matěna, J., Frouzová, J., Kubečka, J., Říha, M., Čech, M. (2016) Who is who: an anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PloS ONE 11(6): e0156430. DOI:10.1371/journal.pone.0156430.
 • Vejřík, L., Matějíčková, I., Jůza, T., Frouzová, J., Seďa, J., Blabolil, P., Ricard, D., Vašek, M., Kubečka, J., Říha, M., Čech, M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61: 899–913.
 • Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Sajdlová, Z., Čech, M. (accepted) Area of catfish occurrence and risks connected with introductions to new localities. In: Advances in Animal Science and Zoology, Nova Science Publishers, Inc. NY, USA. ID_53874.
 • Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Čech, M. (accepted) Methods for capturing catfish and potential regulation of catfish population. In: Advances in Animal Science and Zoology, Nova Science Publishers, Inc. NY, USA. ID_53875.
 • Vejřík, L., Vejříková, I., Blabolil, P., Peterka, J., Čech, M. (accepted) Catfish as a potential key species for biomanipulation purposes. In: Advances in Animal Science and Zoology, Nova Science Publishers, Inc. NY, USA. ID_53876.
Publications in Czech
 • Vejřík, L. & Vejříková, I. (2017) Australský svět ježur a ptakopysků. Příroda (9–10) 46–50.
 • Vejřík, L. & Vejříková, I. (2017) Mizející podmořské pralesy. Rybářství (5) 94–95.
 • Vejřík, L., Matějíčková, I., Peterka, J. & Jůza T. (2016) Makrofyta: nemilovaná, ale užitečná. Rybářství (3) 38–43.
 • Vejřík, L. & Vejříková, I. (2016) Kliďas od protinožců. Příroda (9–10) 20–24.
 • Vejřík, L. & Matějíčková, I. (2015) Mramor v horských peřejích. Příroda (7–8) 54–59.
 • Vejřík, L. & Matějíčková, I. (2014) Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.
 • Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.
 • Vejřík, L. & Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Úvod a jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.
 • Vejřík, L. & Peterka, J. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Milada. Rybářství (2) 40–43.
 • Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Most. Rybářství (3) 56–59.
 • Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezera Medard a Michal. Rybářství (4) 56–58.
 • Vejřík, L. & Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Dokončení Limnologie, morfologie a chemicko-fyzikální vlastnosti vod hydrických rekultivací důlních jam. Rybářství (5) 56–59.
 • Vejřík, L. (2013) Proč opomíjená treska tmavá. Rybářství (2) 80–82.
 • Vejřík, L. (2011) Pilkerování není jen prosté tlučení nástrahou o dno. Rybářství 8.
 • Vejřík, L. & Čech, M. (2010) Jak je to s potravními zvyklostmi kormoránů v Evropě? Rybářství (3) 36–39.
 • Vejřík, L. & Pikrt, M. (2010) Lov tresek v chalupových mělčinách. Rybářství 10.
 • Vejřík, L., Rusňák, Š. & Andreska, J. (2009) Potrava kormoránů v Praze aneb od spekulací k faktům. Rybářství (3) 52–55.

Outputs

Find our projects, facilities, lectures, publications, presentations, patents, grants, events and news

There are no results that match your search.