17/05/2018

DIVERSITY DAY 2018: CENTURY OF TRANSFORMATION

SoWa Research Infrastructure / Biology Centre of the Czech Academy of Sciences invates you to a Celebration of life and biological diversity

Saturday 19 May 2018 12:00–17:00
Garden of the Biology Centre CAS, Na Sádkách 7, České Budějovice

Open to all curious explorers from 1 to 99 years

Picnic in grass <> Musicians Jan Řepka & Jožka Mikulka <> ÚDIF – Incredible Physics Theatre <> Weather forecast <> Research vessels <> Fishes world <> Water & wetlands plants <> Astronomic observations <> Tradition of beekeeping <> Insects beauty <> Fascination by plants <> Soil under a microscope <> Archaeology in South Bohemia <> CHKO Blanský les <> CHKO Třeboňsko <> Environmental counseling <> Creative workshops & painting <> Interesting experiments <> Funny games & quizzes <> Faces painting <> Concert of the music band ONI <> Milk & Honey <> Home refreshment <> Water fairy Deštěnka & soil elf Hrouda

Bring a blanket, tasty food for a picnic in grass, a raincoat and good mood with you!

Invitation Diversity Day 2018

PROGRAM

12:00 – 12:10 Festive ignition of the fire
12:10 – 12:45 Lunch as a picnic in the grass + live music Jan Řepka & Jožka Mikulka
12:10 – 17:00 Snacks
12:45 – 13:10 Amazing Theater of Physics I
13:00 – 16:00 Stands and presentations of participating organizations, creative workshops, games room for children and adults, face painting …
15:20 – 15:45 Amazing Theater of Physics II
16:15 – 17:00 Concert of the band ONI
16:15 – 17:00 Baking on fire

FREE ENTRANCE

More information in Czech

Partners: Akademie věd ČR, Botanický ústav AVČR, Česká archeologická společnost, Česká limnologická společnost, Český hydrometeorologický ústav, Hortus botanicus Třeboň, Hvězdárna a planetárium ČB, CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko, Jihočeská univerzita v ČB, Jihočeský kraj, Milk & Honey, Rosa o.p.s., Úžasné divadlo fyziky

The event is organised under the auspices of Prof. Eva Zažímalová, President of the Czech Academy of Sciences and Mgr. Ivana Stráská, Governor of the Region of South Bohemia.

The event is funded by projects: „Integration of the Biology Centre CAS into the European Research Area“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247; „Research of key soil–water ecosystem interactions at the SoWa Research Infrastructure“, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782; SoWa Research Infrastructure, LM2015075.

Latest News

Find the latest news and trends, breaking discoveries and coming events

18/09/2018

Jak dostupnost živin ovlivňuje primární produkci v ekosystémech?

Myšlenka této studie začala s vášnivou diskusí o významu nedostatku fosforu (P) pro růst rostlin a rozvoj mikroorganismů v půdách...

12/09/2018

Respekt: Zhoubný postřik před soudem

Podle rozhodnutí kalifornské justice přípravek k hubení rostlin glyfosát přispívá ke vzniku rakoviny. V českém zemědělství se přitom...