SoWa Research Infrastructure was merged into the Institute of Soil Biology and Biogeochemistry of the Biological Centre of the CAS, v. v. i.. No further updates will be performed on this website.

Visit our new homepage

01/06/2018

New laboratories for the research of soil and water interactions

On Friday 1st June 2018, new laboratories for the research of soil and water interactions were set up in the building of the Biology Centre CAS at the building Na Sádkách 7 in České Budějovice. More than half of the 600 m2 of reconstructed area are newly established laboratories, that will serve the that will serve the Soil & Water research infrastructure, as well as two other scientific institutes of the Biology Centre located in this area – the Institute of Soil Biology and the Institute of Hydrobiology. New laboratories will make a significant contribution to the study of soil and water processes, which has major implications for the sustainable use and management of soil and water resources (soil fertility, cleanliness and water sufficiency, water retention in the landscape, climate regulation, etc.).

 

V pátek 1. 6. 2018 byly slavnostně otevřeny nové laboratoře na výzkum interakcí mezi  půdou a vodou v budově Biologického centra AV ČR v českobudějovickém areálu v ulici Na Sádkách 7. Z celkem 600 m2 zrekonstruovaných prostor tvoří více než polovinu nově zřízené laboratoře, které budou sloužit zejména Výzkumné infrastruktuře SoWa (Soil & Water, půda & voda), ale i dalším dvěma vědeckým ústavům Biologického centra sídlícím v tomto areálu – Ústavu půdní biologie a Hydrobiologickému ústavu. Nové laboratoře budou významným přínosem pro studium procesů probíhajících mezi půdou a vodou, což má zásadní dopady pro udržitelné využívání a obhospodařování půdy a vodních zdrojů (úrodnost půd, čistota a dostatek vody,  zadržení vody v krajině, regulace klimatu ad.).

V nových prostorách pracuje přibližně 50 vědců, z nichž zhruba 30 přišlo do Českých Budějovic z ciziny. Právě mladí vědečtí pracovníci ze zahraničí mají zájem podílet se na výzkumných projektech VI SoWa, ucházejí se zde o místa a stávají se nedílnou součástí mezinárodního týmu. „Naše pracoviště se zaměřuje na studium vzájemného působení procesů zodpovědných za koloběh živin v půdě, vodních ekosystémech a v přechodových zónách na rozhraní mezi půdou a vodou. Tyto procesy dokážeme sledovat na úrovni mikročástic až po úroveň celého povodí,“ vysvětluje Jan Frouz, ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa.

„V dnešní době je půda a voda pod silným tlakem lidské činnosti, což vede k narušování klíčových ekosystémových služeb krajiny, jako je růst rostlin a zajištění potravinové základny, zásobení pitnou vodou, zadržení vody v krajině nebo regulace klimatu. Přitom udržitelné využívání a obhospodařování půdy a vodních ekosystémů je kritickým bodem zachování konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky,“ upozorňuje profesor Frouz.

V nových laboratořích budou badatelé využívat unikátní přístroje, např. pro měření stabilních isotopů či ke studiu anaerobních procesů. „My lidé nepřežijeme víc než pár minut bez kyslíku, ale pro mnohé z nejdůležitějších mikroorganismů v přírodě je naopak kyslík toxický. Tyto mikroorganismy žijí v nikách našich půd a vod a zajišťují klíčové procesy pro fungování ekosystému. Pro jejich výzkum jsme vybudovali laboratoř, do které jsou postupně instalovány moderní přístroje na analýzu a práci s živými vzorky v podmínkách bez přístupu kyslíku,“ uvádí Roey Angel, vedoucí laboratoře anaerobní a molekulární mikrobiologie. Bude zde například vybavení pro vysokokapacitní extrakci DNA / RNA z environmentálních vzorků, ultracentrifuga pro práci s izotopicky značenými vzorky či nejmodernější anaerobní stan pro biologické a geochemické práce v podmínkách bez přístupu kyslíku.

Do laboratoře stabilních izotopů přibude od srpna speciální a v Čechách unikátní zařízení: hmotnostní spektrometr pro měření poměru izotopů, spojený se čtyřmi dalšími zařízeními pro úpravu vzorků k měření. Ten bude sloužit ke stopování metabolických mikrobiálních drah ve vodě a půdě a jejich vlivu na ostatní složky ekosystému.

Během stavebních prací, které trvaly několik měsíců, bylo zrekonstruováno 600 m2 prostor, z toho více než 300 m2 laboratoří, a dobudovaly se rozvody vody, plynu, datové sítě atp. Prostory byly rekonstruovány díky dotaci Kanceláře Akademie věd ČR přes 10 milionů korun a za přispění Biologického centra AV ČR. Tato investice pomohla k definitivnímu rozběhnutí Výzkumné infrastruktury SoWa, která byla založena v roce 2016 grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu podpory velkých infrastruktur (60 mil. Kč) a je spolufinancována částkou více než 100 mil. Kč z prostředků Evropské unie v rámci projektu podpořeného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nově vytvořené pracovní týmy VI SoWa podaly v letošním roce grantové žádosti na podporu výzkumu v celkové hodnotě cca 25 mil. Kč, obdobně budou žádat i v letech následujících.

Latest News

Find the latest news and trends, breaking discoveries and coming events

28/11/2022

SOWA and ISBB congratulate high school intern Anna Mičanová

SOWA and ISBB congratulate high school intern Anna Mičanová for her outstanding work and presentation of her project “South Bohemian Carbon...

14/11/2022

The 2nd meeting of the Czech Society for Stable Isotopes (ČSSI)

Dear colleagues, Several stable isotope researchers have planned to meet in České Budějovice this December, and we thought this would be a great...