14/03/2019

Časopis Vesmír: Kompost je mikrobiologické muzeum

V časopise Vesmír č. 3/2019 vyšel rozhovor s profesorem Tomášem Cajthamlem, ředitelem Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

O problematice endokrinních disruptorů, tedy látek narušujících hormonální dráhy, jejich nadužívání a možných způsobech sanace kontaminovaného prostředí, remediačních postupech za využití bakterií a hub nebo nanoželeza, využití poznatků základního výzkumu i principu předběžné opatrnosti.

Celý článek k přečtení na stránkách časopisu Vesmír.