SoWa Research Infrastructure was merged into the Institute of Soil Biology and Biogeochemistry of the Biological Centre of the CAS, v. v. i.. No further updates will be performed on this website.

Visit our new homepage

22/04/2017

Mother Earth Picnic Festival 2017 Photogallery

Tomáš Mozga, Barbora Kubátová, Tomáš Hubáček, Jakub Borovec, Petr Blabolil, Gerrit Angst, Šárka Angst, Jitka Hubačová, Petr Čapek, Michal Moravec, Simona Zemanová, Hana Šantrůčková
Biologické centrum AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice

Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová se na Den Země v sobotu 22. dubna 2017 v zahradě Biologického centra v Českých Budějovicích stala kmotrou vodní víly Deštěnky a půdního skřítka Hroudy. Společně s dvacítkou nejrůznějších organizací a sto šedesáti účastníky přivítala na svět dva maskoty Výzkumné infrastruktury SoWa, soilwater.eu. Dva základní živly – půdu a vodu – oživili do dvou postaviček budějovičtí umělci Ivana a Jan Bambasovi, www.bambasovi.cz.

Vodní víla Deštěnka a půdní skřítek Hrouda představují dvě hlavní oblasti, jimiž se Výzkumná infrastruktura SoWa zabývá. Objevování života půdy a vody byly proto také hlavním lákadlem pro návštěvníky sobotní akce. Děti společně se svými rodiči mohli poznávat vzácné druhy vodních a mokřadních rostlin ze sbírek Botanického ústavu AV ČR a určovat nejznámější druhy sladkovodních ryb plovoucích v připraveném bazénu. Inspirováni ukázkou sítí, podběráků a dalších odlovných prostředků je i úspěšně chytali. Účastníci pikniku se také seznámili s menšími obyvateli jezer – zooplanktonem a fytoplanktonem a na suchu si vyzkoušeli řízení výzkumných plavidel Biologického centra. Svá mnohá tajemství odkryla i půda. Nabídla prohlídku živých chvostoskoků a žížal pod mikroskopem, měření kyselosti a zásaditosti půdy z různých prostředí a také ukázku kvalitního kompostu. Tvořiví jedinci si mohli namalovat květináč a odnést si v něm zasazenou bylinu dle svého výběru. Čtyřhodinové piknikování v trávě oživila vystoupení Divadla kejklíře Slávka, hudební skupiny Zkamenven a vokálního kvintetu Aúúúna.

Domovem vodní víly Deštěnky a půdního skřítka Hroudy je od soboty zahrada Biologického centra, Na Sádkách 7, České Budějovice. Návštěvníci Akademie věd ČR se s oběma postavičkami budou moci setkávat po celý rok.

Na oslavě Dne Země se prezentovali: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště jižní Čechy, CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko, Alšova jihočeská galerie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Český svaz ochránců přírody, 7. ZO ČSOP – jih, Český svaz včelařů ZO ČSV České Budějovice, Fiedler AMS, Hvězdárna a planetárium České Budějovice, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Junák – český skaut, z.s., 15. oddíl Patnáctka, Kompostárna Jarošovice, s.r.o., Lesy Jedlička, Regionální agrární komora Jihočeského kraje, Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. a Výzkumná infrastruktura SoWa.

Stáhnout fotky (VI SoWa: Piknik pro Zemi 2017, autor Tomas Mozga, licence CC BY-NY-SA 4.0)

Fotky Jany Navrátilové, Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ZDE